Новини

Обособена позиция 1:
1. Отстойник - 10 бр.;
2. Хомогенизатор - 1 бр.;
3. Неръждаема нискооборотна помпа с взривозащитен двигател на количка – 1бр. ;

Обособена позиция 2:
1. Автоматизирана линия за пълнене и затваряне на принцип „кримпероване“ на парюмерийни изделия в стъклени флакони - 1 бр.;

Обособена позиция 3:
1. Автоматична термофолираща машина - 1 бр.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - НОВО ОБОРУДВАНЕ (DOC, 92KB)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - СЕРВИЗНИ БАЗИ (DOC, 92KB)

ПРОЕКТ ДОГОВОР (PDF, 910KB)

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ (PDF, 426KB)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА (PDF, 569KB)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ (PDF, 569KB)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 - ОФЕРТА (DOC, 162KB)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7 - ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА (DOC, 103KB)

ПРИЛОЖЕНИЕ - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (PDF, 345KB)

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ НА СХОДНО ОБОРУДВАНЕ (DOC, 95KB)

Дата на публикуване: 21.04.2020г.

Тръжна документация за процедура "Избор с публична покана" с предмет: "Достaвка на машини и оборудване за производство на тоалетни продукти и парфюми" по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за производство на козметични емулсии с хомогенизатор V-300 л – 1 бр. ; Хомогенизатор за шампоан, душ гел, течни сапуни, веро и др. С работен обем v-1000 л. – 1 бр.

Обособена позиция 2: Полуавтоматична линия за дозиране на кремове, лосиони и шампоани – 1бр.; Тубопълначен автомат за опаковане на течни и пастообразни продукти в готови ламинатни или пластмасови туби – 1бр.; Полуавтоматична етикираща линия за едностранно и двустранно залепване на етикети – 1бр.; Опаковачен апарат – 1бр.; Машина за целофаниране на кутии – 1бр.

Обособена позиция 3: Машина с термосвиваемо фолио - 1бр.

Обособена позиция 4: Мастилено струен принтер за малки опаковки - 1бр.

Обособена позиция 5: Мотокар - 1бр.

Обособена позиция 6: Стандартна установка за обратна осмоза - 1бр.

Обособена позиция 7: Центрофуга -1бр.; Стереомикроскоп - 1бр.; Дигитален вискозиметър - 1бр.

Обособена позиция 8: Лабораторна сушилня - 1бр.; Микробиологичен ламинарен бокс -1бр.; Цифров ръчен рефрактометър - 1бр.; Хомогенизатор (лабораторен) - 1бр.

Обособена позиция 9: Прецизна везна - 1бр.; Магнитна бъркалка с нагряване - 1бр.

Договор образец (PDF, 597KB)

Приложение 3.2 - Публична покана (PDF, 461KB)

Приложение 3.3 - Изисквания към офертите (PDF, 265KB)

Приложение 3.4 - Оферта (PDF, 436KB)

Приложение 3.6 - Примерна методика за оценка (PDF, 315KB)

Приложение 3.7 - Декларация на кандидата (PDF, 282KB)

Техническа спецификация (PDF, 310KB)

Контакти:

Адрес:
Арома Есънс ООД
с. Черганово, Фабрика "Арома Есънс"
6100 Казанлък, България
Телефон за връзка:
089 864 0890
089 864 0913

Свържете се нас:

5 * 1 =